• Краткая исповѣдь предъ духовниками.

  Краткая исповѣдь предъ духовниками.

  Сія исповѣдь составлена для иноковъ, но и мірянину она можетъ быть полезна.

  Исповѣдаю Господу Богу моему предъ тобою, отче честный, вся моя безчисленная прегрѣшенія, яже сотворихъ до настоящаго дне и часа: дѣломъ, словомъ, помышленіемъ. Ежедневно и ежечасно согрѣшаю неблагодарностію къ Богу за Его великія и безчисленныя мнѣ благодѣянія и всеблагое промышленіе о мнѣ грѣшномъ. Согрѣшилъ: празднословіемъ, осужденіемъ, презорствомъ, непокорствомъ, гордостію, немилосердіемъ, завистію, гнѣвомъ, оклеветаніемъ, невниманіемъ, нерадѣніемъ, небреженіемъ, безпечностію, дерзостію, раздражительностію, нарушеніемъ заповѣдей отеческихъ, уныніемъ, злопомнѣніемъ, воздаяніемъ зла за зло, ожесточеніемъ, преслушаніемъ, роптаніемъ, самооправданіемъ, прекословіемъ, самочиніемъ, своеволіемъ, укореніемъ, злорѣчіемъ, ложью, смѣхомъ, соблазномъ, самолюбіемъ, честолюбіемъ, чревоугодіемъ, излишествомъ въ пищѣ и питіи: тайнояденіемъ, тайнопитіемъ (піянством), вещелюбіемъ, тщеславіемъ, лѣностію, принятіемъ блудныхъ нечистыхъ помысловъ, со услажденіемъ и замедленіемъ въ нихъ, сладострастными мечтаніями и исцицаньми. Согрѣшилъ: многоспаніемъ, нечистымъ воззрѣніемъ, опущеніемъ службы Божіей по лѣности и небреженію: дреманіемъ и шептаніемъ въ церкви, опозданіемъ къ началамъ службъ церковныхъ: разсѣянностію на молитвѣ церковной и келейной (неисполненіемъ въ точности келейнаго монашескаго канона). Согрѣшилъ: дѣломъ, словомъ, помышленіемъ, зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ, вкусомъ, осязаніемъ и прочими моими чувствами душевными и тѣлесными, въ нихъ же каюся и прошу прощенія.

  (Здѣсь нужно сказать и иные грѣхи, если имѣешь что либо особенное на душѣ).

  Еще каюся и прошу прощенія во всемъ томъ, что по неразумію и забвенію не исповѣдалъ.

  Прости и разрѣши мя, отче честный, и благослови пріобщиться Святыхъ и Животворищихъ Христовыхъ Таинъ во оставленіе грѣховъ моихъ и въ жизнь вѣчную.

  «Хлѣбъ Небесный». 1932. № 3. С. 25.

  ***

  ПОУЧЕНІЕ ПО ПРОЧТЕНІИ МОЛИТВЪ КЪ ИСПОВѢДИ.

  О чемъ вы теперь думаете, братія? О томъ ли, чтобъ покаяться истинно – исповѣдаться чистосердечно? Если о томъ, то слава Богу! Васъ ждетъ великая милость Божія: Богъ отпуститъ вамъ всѣ ваши согрѣшенія, которыя теперь тяготятъ вашу совѣсть. Или думаете только, по обыкновенію, прійти къ духовному отцу, постоять предъ аналоемъ, сухо что нибудь сказать, иные грѣхи утаить? Если кто изъ васъ съ такимъ безразсуднымъ намѣреніемъ хочетъ приступить къ исповѣди, то жаль такого человѣка! Возлюбленный братъ мой! Зачѣмъ тебѣ добровольно лишать себя милости Божіей? Отъ всего моего сердца прошу у Бога и на тебя благословенія, прошу и тебѣ спасенія. А потому къ тебѣ особенно и обращаю теперь мою рѣчь: умоляю тебя, заклинаю тебя Богомъ: не скрывай на исповѣди никакихъ грѣховъ своихъ.

  25 Март 2019 читать далее


 • Последование канона преподобного Андрея Критского в четверток первой недели Великого Поста.

  Последование канона преподобного Андрея Критского в четверток первой недели Великого Поста.

  НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

  Пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго и Іерусали́мскаго.
  Твори́мъ же на кíйждо тропарь́ покло́ны три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

  Пѣ́снь 1.

  Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

  Агнче Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ всѣ́хъ, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

  Тебѣ́ припа́даю, Іису́се, согрѣши́хъ Ти́, очи́сти мя́, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

  14 Март 2019 читать далее


 • Последование канона преподобного Андрея Критского в среду первой недели Великого Поста.

  Последование канона преподобного Андрея Критского в среду первой недели Великого Поста.

  НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

  Нача́ло, я́коже въ мимоше́дшихъ дне́хъ, и пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго, Іерусали́мскаго.
  Твори́мъ же на ко́емждо тропарѣ́ мета́нія три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

  Пѣ́снь 1.

  Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

  Отъ ю́ности, Христе́, за́повѣди Твоя́ преступи́хъ, всестра́стно небрегíй, уны́ніемъ преидо́хъ житіе́. Тѣ́мже зову́ Ти, Спа́се: поне́ на коне́цъ спаси́ мя.

  13 Март 2019 читать далее


 • Последование канона преподобного Андрея Критского во вторник первой недели Великого Поста.

  Последование канона преподобного Андрея Критского во вторник первой недели Великого Поста.

  НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

  По е́же рещи́ псало́мъ: Бо́же, въ по́мощь мою́... Пое́мъ вели́кій кано́нъ, гла́съ 6.

  Пѣ́снь 1.

  Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

  Припѣ́въ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

  Ка́иново преше́дъ убíйство, произволе́ніемъ бы́хъ убíйца со́вѣсти душе́внѣй, оживи́въ пло́ть и воева́въ на ню́ лука́выми мои́ми дѣя́ньми.

  Авелевѣ, Іису́се, не уподо́бихся пра́вдѣ, да́ра Тебѣ́ прія́тна не принесо́хъ когда́, ни дѣ́янія боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, ни житія́ непоро́чнаго.

  12 Март 2019 читать далее


 • Последование канона преподобного Андрея Критского в понедельник первой недели Великого Поста.

  Последование канона преподобного Андрея Критского в понедельник первой недели Великого Поста.

  О ПОКЛОНАХ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОКАЯННОГО КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

  В Уставе сказано: «Творим же на кийждо тропарь метания три, глаголюще настоящий припев: Помилуя мя, Боже, помилуй мя».

  Земные поклоны на каждом припеве (включая «славу» и «и ныне») великого покаянного канона являются традицией старообрядцев. Знаменный распев, по которому поются эти припевы, предоставляет достаточно времени для истового совершения земного поклона, для которого используются специальные коврики, называемые подручниками.

  В храмах Православной Церкви молящиеся ограничиваются поясными поклонами, поскольку именно таковыми считаются упоминаемые в Типиконе «метания». Метание – бросание, кидание; в церковнославянском языке – поклон неземной, т. е. поясной поклон. Следует помнить, что правильный поясной поклон совершается так, чтобы пальцами руки дотронутся до земли или пола. Устав когда и какие поклоны совершать содержится в 49 главе Типикона. – Ред. 

   

  Понедѣ́льникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

  НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

  11 Март 2019 читать далее


 • Священный обычай церковнаго водоосвященія въ праздникъ Срѣтенія Господня.

  Священный обычай церковнаго водоосвященія въ праздникъ Срѣтенія Господня.

  На наших западных окраинах праздник Сретения известен еще под именем “громниц,” от обычая освящать в этот день в церкви свечи, называемых громницами, которые, будто бы, имеют силу против грома, молнии, проливного дождя и града, низводимых чародеями или волшебницами. Эти свечи дают и умирающим для поражения и отогнания сатаны. Простолюдины этими свечами в день Сретения обжигают друг другу крестообразно волосы в предупреждение и излечение головной боли. Такие воззрения на значение Сретенских свечей и отсутствие установленного Православной Церковью чина их освящения достаточно говорят против указанного обычая. Появление этого обычая в практике наших западных окраин относят ко времени унии и объясняют влиянием католической церкви, где ежегодно совершается в день “Очищения Пресвятой Девы Марии” (как именуют католики праздник Сретения) освящение свечей на литургии. Сретенское водоосвящение ведет начало из древности, а древние церковные обычаи и обряды следует не забывать, а вновь возрождать к жизни и действию на сердца и умы верующих православных христиан. В Kиевe это водоосвящение бывало перед литургией в церквах или в церковных оградах; по селам, во многих местах, для этого водоосвящения после утрени или после литургии ходили крестным ходом “на крыницу” (колодезь) или на реку; в иних местах (напр., Волынской и Подольской губ.). – ред.

  13 Февраль 2019 читать далее


 • ЧТО ЕСТЬ АГИАСМА СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ?

  ЧТО ЕСТЬ АГИАСМА СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ?

  «Сего ради, — читаем в Типиконе, — в полунощи на праздник сей вси, почерпше воду, в домы относят, соблюдают и через лето всецелое хранят: понеже днесь освятились воды, и знамение бывает явственное, не растлевающуся вод оных естеству долготою времени; но на лето всецелое и два и три многащи лета, днесь почерпленной воде, целой и новой пребывающей, и по толицем времени ныне от источников емлемым водам, сравняющейся» (Типикон, 6 января, 1-е «зри»).

  Особое отношение к богоявленской воде — древняя христианская традиция. Впервые о ней упоминает святитель Епифаний Кипрский в своем сочинении «Против ересей», или «Панарион», написанном в 70-е гг. IV в. Уже в этом столетии традиция почитания воды, набранной в день Богоявления, была известна не только в Египте, где впервые начали отмечать этот праздник, но и в других областях христианского мира.

  18 Январь 2019 читать далее