Служба иже во святыхъ отцу нашему святителю Филарету Исповѣднику, Первоіерарху РПЦЗ.

Память святителю мѣсяца Ноембрія въ осьмый день [21 нояб. н. ст.]
Службу поемъ ему Ноембрія въ седмый день [20 нояб. н. ст.]

 

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ:

Блаже́нъ му́жъ:

На Го́споди, воззва́хъ, стіхиры на 8-мь, гласъ 4-й:

Пріиди́те, вси вѣ́рніи, * воспои́мъ пѣ́сньми святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника, * вели́каго и чу́днаго, * въ разсѣ́яніи ру́сскомъ просія́вшаго, * ме́рзкому и́долу поклоне́ніе не возда́вшаго, * вла́сть безбо́жную отве́ргшаго, * столпа́ Правосла́вія непоколеби́маго, * всее́реси екумени́зма обличи́теля, * раздѣле́ній церко́вныхъ порица́теля, * и всѣхъ взыску́ющихъ И́стины наста́вника. Дважды.

О, святи́телю Филаре́те доблему́дрый, * А́нгеле Це́ркве въ изгна́ніи су́щія, * егда́ мно́зи предстоя́тели церко́вніи отъ чистоты́ Правосла́вія уклони́шася, * се́ргіеву це́рковь лука́внующихъ призна́ша, * и со отсту́пники лобыза́шася, * я́ко кринъ прекра́сный посредѣ́ те́рнія прозя́бшій, * вѣ́рность Христу́ Бо́гу сохрани́лъ еси́.

Исповѣ́даніемъ И́стины просія́въ я́ко со́лнце, * всее́ресь ме́рзкую отгна́лъ еси́ отъ Це́ркве, * и вѣ́рныхъ сердца́ утверди́лъ еси́ блаже́нне, * науча́я ихъ правосла́вно воспѣва́ти и сла́вити Го́спода, * тѣ́мже па́мять днесь творя́ще вопіе́мъ ти: * о́тче Первоіера́рше Филаре́те, * моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Ины стіхиры, гласъ тойже:

На земли́ я́ко безпло́тный пожи́въ, Святи́телю, * крестъ первоіера́ршій безро́потно неслъ еси́, * надъ страстьми́ терпѣ́ніемъ воцари́лся еси́, * ху́дшее покори́лъ еси́ лу́чшему, * тѣ́мже преше́дъ къ непреходя́щему ца́рствію, * моли́ся при́сно Христу́ Бо́гу, Исповѣ́дниче Филаре́те, * ниспосла́ти чту́щимъ тя * грѣхо́въ оставле́ніе и ве́лію ми́лость. Дважды.

Житіе́ мона́ха примѣ́рное, * милосе́рдіе и нищелю́біе изря́дное, * проповѣ́даніе Сло́ва непрело́жное: * прямоту́ исповѣ́данія непоколеби́маго яви́лъ еси́, * сло́во терпѣ́нія до конца́ соблю́лъ еси́, * Первосвяти́тельства Це́ркве Зарубе́жныя удосто́ился еси, * ратобо́рче духо́вный Митрополи́те Филаре́те, * моли́ Христа́ Бо́га, * поми́ловати ду́ши на́ша.

Ны́нѣ посрами́теся вси злочести́віи и невѣ́рніи, * дѣ́ло бо чу́дное содѣ́я Госпо́дь, * просла́вль святи́теля Своего́ Филаре́та Исповѣ́дника, * нетлѣ́ніемъ честны́хъ моще́й: * да руга́тели не воздвига́ютъ ро́га, * посрамля́етъ бо ихъ горды́ню, * Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гласъ 8-й:

Исповѣ́данія о́бразъ, святи́телей основа́ніе, * и богодохнове́ненъ орга́нъ, воспѣ́вый уче́нія, * благоче́стія испо́лненъ, * прему́дрости домъ, и любве́ пучи́на, * ми́лованія струя́ приснотеку́щая, * сосу́дъ излива́ющь пи́во умиле́нія, * и благоцвѣту́щь, сла́вне, рай ты еси́, * преподо́бне отче́ Филаре́те.

И ны́нѣ: богородиченъ гласъ тойже:

Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся, * съ человѣ́ки поживе́: * отъ Дѣ́вы бо чи́стыя пло́ть пріе́мый * и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ: * еди́нъ есть Сынъ сугу́бъ естество́мъ, * но не Ѵпоста́сію. * Тѣ́мже соверше́нна Того́ Бо́га * и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, * исповѣ́дуем Христа́ Бо́га на́шего: * Его́же моли́, Ма́ти безневѣ́стная, * поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Входъ. Прокименъ дне, и чтенія три:

При́тчей чте́ніе [10, 7. 6; 3, 13-16; 8, 6. 34-35; 4, 12. 14. 17. 5-9; 1, 23; 15, 4]:

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость: и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та, и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ: все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дней, и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́: въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство, и сла́ва: отъ устъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да! честна́я бо реку́: и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ васъ, и предлага́ю мой гласъ сыново́мъ человѣ́ческимъ: я́ко азъ прему́дрость устро́ихъ, совѣ́тъ и ра́зумъ и смыслъ азъ призва́хъ. Мой совѣ́тъ и утвержде́ніе, мой ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ любя́щыя люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разуме́йте у́бо незло́бивіи кова́рство, ненака́занніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой: ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси глаго́лы устъ мои́хъ: ничто́же въ нихъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумѣва́ющымъ, и про́ста обрѣта́ющымъ ра́зумъ. Научу́ бо васъ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе [10, 31-32; 11, 1-2. 4. 3. 5-12. 3]:

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благо́дати, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая, ме́рзость пре́дъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прия́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе: уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ ихъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ их. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. У́меръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе: нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ ихъ: безсовѣ́тіемъ же плѣ́няются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе [4, 7-15]:

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется: сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости, житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая, и паре́ніе по́хоти премѣня́етъ умъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга: уго́дна бо бѣ Го́сподеви душа́ его́: сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія: лю́діе же ви́дѣвше, и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е: я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́, и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На літіи стіхира храма, и святаго, гласъ 4-й:

Но́вый Исповѣ́дниче Це́ркве Россі́йскія, * сто́лпе Правосла́вія, * благоче́стія учи́телю и чистоты́, * Первоіера́рше святи́телю о́тче Филаре́те, * лоза́ яви́ся виногра́да Христо́ва многопло́дная, * сло́во И́стины исправляя́ * и отъ собла́зновъ ерети́ческихъ избавляя́, * спаса́й ны моли́твами твои́ми отъ навѣ́товъ беззако́нныхъ, * да не устраши́мся гоне́ній и страда́ній за вѣ́ру правосла́вную, * да не отвергне́мся Христа́ *, и не пріи́мемъ печа́ти анти́христа льсти́ваго.

Сла́ва, гласъ 1-й:

Дѣ́йство ди́вное велегла́сно сверши́лъ еси́, * о святи́телю Филаре́те пречу́дный, * почти́лъ сла́вою вели́кою му́чениковъ Ца́рственныхъ * съ со́нмомъ но́выхъ свидѣ́телей Христо́выхъ, * пострада́вшихъ отъ безбо́жныхъ и злыхъ, * ны́нѣ мо́лимъ тя, * моли́ся усе́рдно со священному́ченики Кири́лломъ и Іо́сифомъ, и со всѣ́ми Новому́ченики Россі́йскими * о всѣхъ восхваля́ющихъ по́двигъ вашъ.

И ны́нѣ: богоро́диченъ, гласъ тойже:

Богоро́дице, безпо́мощнымъ по́моще, * помози́ и ны́нѣ всѣмъ вѣ́рнымъ лю́демъ земли́ Россі́йскія, * въ тя́жкихъ обстоя́ніихъ су́щихъ: * Тебе́ мо́лимся, моли́ся Влады́чице * со святи́телемъ Филаре́томъ Исповѣ́дникомъ, * изба́витися отъ мно́гихъ бѣдъ рабо́мъ Тво́имъ.

На стіховнѣ стихіры, гласъ 4-й:

Первопресто́льниковъ Россі́йскихъ прее́мниче, * Правосла́вія наста́вниче, * И́стины Христо́вы побо́рниче, * бодръ па́стырь мі́ру яви́лся еси́, * Первоіера́рше Филаре́те Исповѣ́дниче, * о́комъ душе́внымъ бо́дрствуя, * и же́зломъ му́дрости злосла́вныя отгна́лъ я́ко во́лки, * невре́дно соблю́дъ ста́до въ разсѣ́яніи су́щее, * и ны́нѣ подая́й по́мощъ и заступле́ніе * пра́зднующімъ честну́ю па́мять твою́.

Стіхъ: Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ, я́ко кедръ и́же въ Лива́не, умно́жится.

Далъ е́си, ми́лостиве Го́споди, * Це́ркви И́стинной украше́ніе, * и сбо́рищу лука́внующихъ посрамле́ніе, * честны́я мо́щи уго́дника Твоего́ Филаре́та, * Первосвяти́теля Зарубе́жія достохва́льнаго, * и́мже вѣ́рніи поклоня́ющеся, * по́мощи и заступле́нія Твоего́ про́симъ, * Іису́се Всеси́льне, Спасъ душъ на́шихъ.

Стіхъ: Насажде́ни въ до́му Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвету́тъ.

Тече́ніе соверши́вша тя * и вѣ́ру соблю́дша, * Первоіера́рше блаже́нне Филаре́те, * Христо́съ Бо́гъ вѣнча́ свѣ́тлымъ вѣнце́мъ пра́вды, * и укра́си твое́ исповѣ́даніе, досточу́дне: * тѣмъ небе́сное наслѣ́діе пріе́мъ, * моли́ся Спа́су о воспѣва́ющихъ тя.

Сла́ва, гласъ 8-й:

Мно́жество вѣ́рныхъ я́ко наста́вника тя почита́ютъ, * Филаре́те, святи́телю пресла́вный, * и твое́ю стезе́ю идти́ жела́ютъ. * Блаже́нъ еси́ Христу́ порабо́тавъ, * и ерети́ческое обличи́лъ е́си зловѣ́ріе, * А́нгеловъ собесѣ́дниче, исповѣ́дниковъ соприча́стниче, * Та́инъ Христо́выхъ благоговѣ́йный служи́телю, * моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́шы на́ша.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Безневѣ́стная Дѣ́во, * Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, * Ма́ти Бо́га Вы́шняго, * Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріи́ми, Всенепоро́чная, * всѣмъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній: * ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млюще, * моли́ спасти́ся всѣмъ намъ.

Молитва святаго Симеона Богопріимца:

Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ніе Твое́, е́же еси́ угото́валъ предъ лице́мъ всѣхъ люде́й, свѣтъ во открове́ніе язы́ковъ, и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Трисвято́е. По Óтче нашъ:

Тропарь святителю, гласъ 4-й:

И́стинныя Це́ркве свѣти́льниче, * Зарубе́жія Русска́го исповѣ́дниче, * чистоты́ Правосла́вія ревни́телю, * е́реси екумени́зма и раздѣле́ній церко́вныхъ обличи́телю, * по́двига Новому́чениковъ и Це́ркве потае́нныя прослави́телю, * се́ргіева нече́стія це́ркве лука́внующихъ, посрами́телю, * о́тче, Первоіе́рарше Филаре́те * моли́ Христа́ Бо́га, * спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Дважды.

Богоро́дице Дѣ́во: единожды.

 

НА УТРЕНИ:

На Богъ Госпо́дь: Тропарь святителю дважды.

Сла́ва, и ны́нѣ: богородиченъ, гласъ 4-й:

Е́же отъ вѣ́ка утае́ное * и А́нгеломъ несвѣ́домое та́инство, * Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся Богъ, * въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, * и Крестъ во́лею насъ ра́ди воспріи́мъ, * и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, * спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

По 1-мъ стіхословіи сѣдаленъ, гласъ 1-й:

Удиви́шася лю́діе вѣ́рніи, * зря ре́вность о Правосла́віи Первоіе́рарха чу́днаго, * и внима́юще словесе́мъ его́ об И́стинѣ, * взыва́юще ко Христу́ Бо́гу вси во умиле́ніи, * да утверди́тъ моли́твами святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника * стра́ждущую Це́рковь Россі́йскую, * и поми́луетъ всѣхъ почита́ющихъ свѣ́тлую па́мять его́.

Сла́ва, гласъ тойже:

Не скорби́ разсѣ́яніе ру́сское, * во всѣхъ конце́хъ и язы́цѣхъ оскудѣва́ющее, * кая́ бо Це́рковь мо́жетъ ны́нѣ подо́бнымъ свѣти́льникомъ похвали́тися, * кій же ны́нѣ престо́лъ первоіера́ршій * и́мать предста́теля Филаре́ту подо́бнаго, * но возопі́й къ ми́лостивому Спа́су, * да спасе́тъ моли́твами уго́дника Своего́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Ма́терь Тя Бо́жію свѣ́мы вси Дѣ́ву вои́стинну, * и по Рождествѣ́ я́вльшуюся, * и́же любо́вію прибѣга́ющіи къ Твое́й бла́гости: * Тебе́ бо и́мамы грѣ́шніи предста́тельство, * Тебе́ стяжа́хомъ въ напа́стехъ спасе́ніе, Еди́ну Всенепоро́чную.

По 2- мъ стіхословіи сѣдаленъ, гласъ 1-й:

Го́споди, святи́теля Твоего́ Филаре́та богопросвѣще́ннаго * въ годи́ну Отступле́нія сло́во изощре́нъ показа́лъ еси́ мечъ, * и́мже посѣка́я ло́жная мудрова́нія злочести́выхъ, * благоче́стія въ мі́рѣ умно́жилъ еси́ уче́нія, Влады́ко.

Сла́ва, гласъ тойже:

Святи́телю Це́ркве И́стинныя, Филаре́те Исповѣ́дниче, * Христа́ свои́ми дѣя́ніями просла́вивый, * съ любо́вію тя почита́ющихъ, * и по́двигъ тво́й чу́дный дне́сь воспѣва́ющихъ, * къ Ца́рствію Небе́сному всѣ́хъ вѣ́рныхъ сопроводи́.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Марі́е, честно́е Влады́ки Прия́телище, * воскреси́ ны па́дшыя въ про́пасть лю́таго отча́янія, * и прегрѣше́ній и скорбе́й, * Ты бо еси́ грѣ́шнымъ спасе́ніе и по́мощь, и крѣ́пкое предста́тельство, * и спаса́еши рабы́ Тво́я.

По поліелеи сѣдаленъ, гласъ 4-й:

Хуле́нія Аѳинаго́ра злочести́ваго, * тве́рдыхъ догма́товъ ве́рвіемъ связа́лъ еси́: * пра́вымъ же сло́вомъ уче́нія, * святи́телю о́тче Филаре́те досточу́дный, * вѣ́рныхъ му́жески утверди́лъ еси́, * тѣмъ твое́ пресвѣ́тлое исповѣ́даніе пріе́мъ, * Ца́рствія показа́ о́бщника, Человѣколю́бецъ.

Сла́ва, гласъ тойже:

Отъ ю́ности Христу́ послѣ́довалъ еси́, * Первоіера́рше му́дре, * въ зако́нѣ Госпо́дни поуча́лся еси́ день и нощь, * я́ко дре́во плодови́то на вода́хъ насажде́но яви́лся еси́: * тѣ́мже свяще́нствовавъ Бо́гу непоро́чно, * Филаре́те Исповѣ́дниче: * моли́ Христа́ Бога́, * грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти почита́ющимъ святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Де́монскими преклоне́на прило́ги, * и въ ровъ поги́бели вве́ржена, * уще́дри, Влады́чице, * и утверди́ мя на ка́мене добродѣ́телей: * и навѣ́ты вра́жія разори́вши, * сподо́би мя твори́ти повелѣ́нія * Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, * яко́ да улучу́ въ день суда́ грѣхо́въ оставле́ніе.

Степенна, 1-й антіфонъ 4-го гласа:

Отъ ю́ности моея́ * мно́зи бо́рютъ мя стра́сти: * но Самъ мя заступи́ * и спаси́, Спа́се мой.

Сла́ва: Ненави́дящіи Сіо́на, * посрами́теся отъ Го́спода: * я́ко трава́ бо огне́мъ * бу́дете изсо́хше.

И ны́не: Святы́мъ Ду́хомъ * вся́ка ду́ша живи́тся, * и чистото́ю возвыша́ется, * свѣтлѣ́ется Тро́ическимъ еди́нствомъ, священнота́йнѣ.

Прокіменъ, гласъ 4-й: Честна́ предъ Го́сподемъ смерть преподо́бныхъ Его́.

Стіхъ: Что возда́мъ Го́сподеви о всѣхъ, я́же воздаде́ ми.

Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода:

Евангеліе отъ Іоанна, зачало 35-е, отъ полу [10, 1-9].

По 50-мъ псалмѣ: Сла́ва: Моли́твами святи́теля Филаре́та:

И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы: Поми́луй мя, Бо́же:

Стіхира, гласъ 6-й:

Наслѣ́дниче Бо́жій, соприча́стниче Христо́въ, * служи́телю Госпо́день, * украше́ніе Це́ркве Россі́йскія, * адама́нте тве́рдый, вѣ́ры и́стинныя, * Златоу́сте но́вый, свя́те Филаре́те, * по и́мени твоему́ житіе́ добродѣ́тельное, * свѣ́тлость лица́ явля́ше душе́вное твое́ незло́біе, * извѣствова́ше кро́тость, сло́ва молчали́вое. * Жи́знь твоя́ сла́вна, * и успе́ніе въ день Арха́нгела Михаи́ла блаже́нно, * моли́ся, Святи́телю, усе́рдно о душа́хъ на́шихъ.

Канонъ молебный Пресвятыя Богородицы, гласъ 8-й: Воду прошедъ:

И канонъ святителя, гласъ 4-й:

Пѣснь 1-я.

Ирмосъ: Во́ду проше́дъ я́ко су́шу, * и Еги́петскаго зла избѣжа́въ, * Израильтя́нинъ вопія́ше: * Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, къ Тебѣ́ прибѣга́ю спасе́нія искі́й, о Ма́ти Сло́ва и Дѣ́во! отъ тя́жкихъ и лю́тыхъ мя спаси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Страсте́й мя смуща́ютъ прило́зи, мно́гаго уны́нія испо́лнити мою́ ду́шу: умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Дѣ́во, изба́витися ми лю́тыхъ: къ Тебѣ́ бо ны́нѣ прибѣга́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ніе.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Неду́гующа тѣ́ломъ и душе́ю, посѣще́нія Боже́ственнаго, и промышле́нія отъ Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельнице.

Инъ.

Ирмосъ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть. 

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Я́ко благочести́ваго ко́рене о́трасль до́брая бѣ, уго́дниче Бо́жій Филаре́те, въ честь великому́ченика Гео́ргія нарече́нъ былъ еси́, въ до́мѣ отца́ своего́, іере́я благогове́йнаго, возраста́я, не игра́ніе бу́рное, но храмъ Бо́жій па́че су́етныхъ утѣхъ возлюби́, слу́жбу подо́бно церко́вной, о́трокомъ усе́рдно соверша́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Съ ю́ныхъ лѣтъ роди́тель тебе́, Святи́телю, наставля́ше, уче́ніемъ святовѣща́ннымъ просвѣща́я, въ зако́нѣ Госпо́дни утверди́́, го́рнее люби́ти па́че до́льняго уча́, къ служе́нію гряду́щему Христу́ Бо́гу прови́дчески подготовля́я, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те, богодви́жный.

Сла́ва: Егда́ Ца́рствіе Правосла́вное на Земли́ Россі́йской паде́, и богобо́рцы, кро́вь христіа́нскую разли́вше я́ко рѣ́ку, власть захвати́ша, іере́й Никола́й, Бо́гу вѣ́рный, звѣронра́вныхъ гнуша́яся, съ семье́ю въ страну́ ину́ю, въ Харби́нъ градъ удали́ся, и та́мо въ уче́ніе нау́камъ мірски́мъ тя отда́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те любому́дрый.

И ны́нѣ: Неизрече́нно Творца́ родила́ еси́ всѣ́хъ Пречи́стая, избавля́ющаго дре́внія кля́твы человѣ́ки, и сме́ртныя тли, и Тобо́ю позна́хомъ Едина́го Бо́га Тріѵпоста́снаго.

Катавасія: Отве́рзу уста́́́ моя́, * и наполня́тся ду́ха, * и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, * и явлю́ся свѣ́тло торжеству́я, * и воспо́ю ра́дуяся Твоя́ чудеса́.

Пѣснь 3-я.

Ирмосъ: Небе́снаго кру́га * верхотво́рче, Го́споди, * и Це́ркве Зижди́телю, * Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, * жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, * еди́не Человѣколю́бче.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Предста́тельство и покро́въ жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Дѣ́во, Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́хъ вино́вна, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́на Всепѣ́тая.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Молю́, Дѣ́во, душе́вное смуще́ніе, и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневѣ́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Благодѣ́теля ро́ждши, до́брыхъ вино́внаго, благодѣя́нія бога́тство всѣ́мъ источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго въ крѣ́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Лю́тыми неду́ги и болѣ́зненными страстьми́ истяза́ему, Дѣ́во, Ты́ ми помози́: исцѣле́ній бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Инъ.

Ирмосъ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Возраста́ющъ лѣ́ты, любо́вію къ боже́ственному ты, Первоіера́рше, возраста́лъ еси́, писа́ньми оте́ческими пита́яся, богосло́віе постига́лъ, и Свято́е Ева́нгеліе по любви́ ко Христу́ наизу́сть вы́училъ еси́, оста́вити мірско́е по́прище восхотѣ́въ, и служе́ніе па́стырское несумни́тельно избра́въ, въ санъ діа́конскій, пото́мъ и въ іере́йскій посвяще́нъ былъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Суету́ мірску́ю отве́рглъ еси́, свя́те, житія́ равноа́нгельнаго возжела́въ, къ общи́нѣ и́ноческой До́ма Милосе́рдія во гра́дѣ Харбинѣ́ прилѣпи́лся, и и́ноческаго по́стрига сподо́бясь, посто́мъ, бдѣ́ніемъ, моли́твою и до́брыми дѣла́ми своему́ но́вому небе́сному покрови́телю Филаре́ту Ми́лостивому подража́лъ еси, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те подвиготеку́щій.

Сла́ва: Учи́теля избра́въ себе́ досто́йнаго, а́вву всѣ́хъ а́ввъ, Анто́нія Митрополи́та Блаже́ннѣйшаго, и ду́хомъ къ нему́ прилѣпи́лся еси́, изъ книгъ и пи́семъ его́ нелѣ́ностно па́стырству поуча́яся, я́ко до́брый Самаряни́нъ, къ коему́ждо стра́ждущему вѣ́рный подхо́дъ обрѣта́я, неуста́нно уныва́ющихъ и отча́явшихся ободря́лъ еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те многоблагоутро́бный.

И ны́нѣ: И́же въ напа́стехъ и въ ско́рбехъ, и въ болѣ́знехъ обрѣмене́нніи грѣхи́ мно́гими, пріиди́те Засту́пницѣ усе́рднѣй, Ма́тери Го́спода Вы́шняго: Та бо исцѣли́тъ вы и утѣ́шитъ и упоко́итъ.

Катавасія: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, * живы́й и незави́стный исто́чниче, * ли́къ себѣ́ совоку́пльшыя духо́вно утверди́ * въ Боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, * вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

По 3-й пѣсни, малая ектенія.

Сѣдаленъ, гласъ 4-й:

Просвѣти́ся житіе́ твое́ добродѣ́тельными свѣтлостьми́, * вѣ́рныя просвѣти́лъ еси́, * и ле́сти тму́ разгна́лъ еси́: * и́стинное бо яви́лся еси́ свѣтоза́рное со́лнце, * Святи́телю, преблаже́нне Филаре́те, * и ны́нѣ всели́лся еси́, * идѣ́же сія́етъ свѣ́тъ невече́рній, * тѣ́мже твою́ боже́ственную па́мять че́стно соверша́юще, * приснопа́мятне, любо́вію почита́емъ.

Сла́ва, и ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Я́ко невоздѣ́ланная, Дѣ́во, * лоза́, краснѣ́йшій гро́здъ прозябла́ еси́, * источа́ющъ намъ вино́ спасе́нія, * всѣхъ веселя́щее ду́ши же и тѣлеса́. * Тѣ́мже я́ко вину́ тя до́брыхъ блажа́ще при́сно, * со А́нгеломъ вопіе́мъ ти: * ра́дуйся Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю.

Пѣснь 4-я.

Ирмосъ: Услы́шахъ, Го́споди, * смотрѣ́нія Твоего́ та́инство, * разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, * и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Страсте́й мои́хъ смуще́ніе, ко́рмчію ро́ждшая Го́спода, и бу́рю ути́ши мои́хъ прегрѣше́ній, Богоневѣ́стная.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Милосе́рдія Твоего́ бе́здну призыва́ющу, пода́ждь ми, Я́же благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са всѣхъ пою́щихъ Тя.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́хъ дарова́ній, благода́рственное воспѣва́емъ пѣ́ніе, вѣ́дуще Тя Богома́терь.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

На одрѣ́ болѣ́зни моея́, и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Приснодѣ́во.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Наде́жду и утвержде́ніе, и спасе́нія стѣ́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепѣ́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Инъ.

Ирмосъ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Милосе́рдіе та́йное усе́рдно творя́, свя́те Филаре́те, ни еди́наго же безъ по́мощи отпуска́лъ еси́, не то́кмо тѣле́сную, но и духо́вную пи́щу а́лчущимъ оби́льно раздава́я, и къ вѣ́рѣ мно́гихъ заблу́ждшихъ приводя́, па́че же дѣ́ти харби́нскія къ Це́ркви со тща́ніемъ приуча́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Въ боже́ственной любви́ утверди́вшася, преподо́бне, на по́двигъ исповѣ́дническій Госпо́дь тя призва́, егда́ вла́сти япо́нскія боги́ни и́дольской поклоня́тися повелѣ́ша: ты же воспроти́вился еси́, и му́ченическаго вѣнца́ возжела́въ: заступле́нiемъ святи́теля Никола́я вся о́гненныя муче́нiя, побо́и и ра́ны до́блестно претерпѣ́въ, Христа́ Бо́га не отве́рглся еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те добропобѣ́дный.

Сла́ва: Въ годи́ну испыта́ній лю́тыхъ отъ безбо́жныхъ и злы́хъ, звѣ́ря кра́снаго не убоя́вся, я́ко па́стырь до́брый, вѣ́рѣ правосла́вной не измѣни́лъ еси́, и вла́сть незако́нную, сатани́нскую и слугъ ея не призна́въ, на пу́ть исповѣ́дничества дерзнове́нно вста́лъ еси́. Громови́дно съ амво́на беззако́нниковъ облича́я, панихи́ды по убіе́нному и́ми Царю́ Му́ченику и Его́ Семьѣ́ безстра́шно служи́лъ еси́, Первосвяти́телю отче Филаре́те мучениколю́бный.

И ны́нѣ: Дѣ́ва и пре́жде Рождества́ чи́стая, и по Рождестве́ яко́ вои́стину яви́лася еси́: Бо́га бо паче́ Сло́ва родила́ еси́, святы́я му́ченики и исповѣ́дники вѣнча́вшаго.

Катавасія: Сѣдя́й въ сла́вѣ * на престо́лѣ Бо́жества, * во о́блацѣ ле́гцѣ, * пріи́де Іису́съ Пребоже́ственный, * нетлѣ́нною дла́нію, * и спасе́ зову́щія: * сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Пѣснь 5-я.

Ирмосъ: Просвѣти́ насъ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, * и мы́шцею Твое́ю высо́кою, * Тво́й миръ пода́ждь намъ, * Человѣколю́бче.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лія се́рдце мое́, Твою́ нетлѣ́нную даю́щи ра́дость, весе́лія ро́ждшая вино́внаго.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Изба́ви насъ отъ бѣдъ, Богоро́дице Чи́стая, вѣ́чное ро́ждши избавле́ніе, и миръ всякъ умъ преиму́щій.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Разрѣши́ мглу прегрѣше́ній мои́хъ, Богоневѣ́сто, просвѣще́ніемъ Твоея́ свѣ́тлости, Свѣ́тъ ро́ждшая Боже́ственный и превѣ́чный.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Исцѣли́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ніе, посѣще́нія Твоего́ сподо́бльши, и здра́віе моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Инъ.

Ирмосъ: Ты, Господи, ми свѣтъ, въ міръ пришелъ еси, Свѣтъ святый, обращаяй изъ мрачна невѣденія воспѣвающія Тя.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Егда́ мно́зи свяще́нницы харби́нстіи по велѣ́нію се́ргіевы це́ркве власть анти́христову призна́ша, ты же но́вый Исповѣ́дниче, отче́ Филаре́те, слу́гъ анти́христовыхъ въ хра́мѣ Бо́жьемъ помина́ти отказа́лся еси́, и се́ргіева зловѣ́рія велегла́сно отве́рглся еси́, сего́ ра́ди испыта́ніе огне́мъ но́вое, ра́ны и зауше́нія отъ безбо́жниковъ, хотя́щихъ уби́ти тя, безстра́шно претерпѣ́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю отче́ Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Надо́лзѣ па́ствы ра́ди, Исповѣ́дникъ чу́дный, подъ пято́ю безбо́жниковъ, я́ко въ остро́зѣ томи́лся еси́, и въ Це́ркви И́стинной пребыва́ти жела́я, моли́твы пла́менныя ко Христу́ Изба́вителю возноси́лъ еси́. Внемъ моли́твамъ мно́гихъ Человѣколю́бецъ, отъ богобо́рцѣвъ и отсту́пникъ церко́вныхъ свободи́ тя, и со Анаста́сіемъ Митрополи́томъ и Це́рковью Зарубе́жія Ру́сскаго па́ки соедини́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те благолюби́вый.

Сла́ва: Скорбьми́ пріугото́вивъ мно́гими, Госпо́дъ на но́вое служе́ніе въ Це́ркви Зарубе́жныя призва́: въ предѣ́лы австралі́йскія посла́, и со па́ствою пре́жднею харби́нской соедини́, и поста́вивъ тя епи́скопа гра́да Бри́сбена, пасти́ слове́сное ста́до нелѣ́ностно заповѣ́далъ есть, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те богопризва́нный.

И ны́нѣ: Свята́я Дѣ́во, я́же Бо́га Пресвята́го поро́дши, вѣнча́вшаго благода́тію святы́я сво́я му́ченики, спаси́ и освяти́ насъ на Тя упова́ющихъ.

Катавасія: Ужасо́шася вся́ческая * о Боже́ственней сла́вѣ Твое́й: * Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, * имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, * и родила́ еси́ безлѣ́тнаго Сы́на, * всѣмъ воспѣва́ющимъ Тя * миръ подава́ющая.

Пѣснь 6-я.

Ирмосъ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду, * и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, * я́ко золъ душа́ моя́ испо́лнися, * и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, * и молю́ся, я́ко Іо́на: * отъ тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Сме́рти и тли я́ко спа́слъ есть, Самъ Ся изда́въ сме́рти, тлѣ́ніемъ и сме́ртію мое́ естество́ я́то бы́вшее, Дѣ́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́въ злодѣ́йствія мя изба́вити.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Предста́тельницу Тя живота́ вѣмъ, и храни́тельницу тве́рду, Дѣ́во, и напа́стей рѣша́щу молвы́, и нало́ги бѣсо́въ отгоня́ющу: и молю́ся всегда́, отъ тли страсте́й мои́хъ изба́вити мя.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Я́ко стѣ́ну прибѣ́жища стяжа́хомъ, и душъ всесоверше́нное спасе́ніе, и простра́нство въ ско́рбехъ, Отрокови́це, и просвѣще́ніемъ Твои́мъ при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́нѣ насъ отъ страсте́й и бѣдъ спаси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

На одрѣ́ ны́нѣ немощству́яй лежу́, и нѣсть исцѣле́нія пло́ти мое́й, но Бо́га и Спа́са мі́ру, и Изба́вителя неду́говъ ро́ждшая, Тебѣ́ молю́ся Благо́й: отъ тли неду́гъ возста́ви мя.

Инъ.

Ирмосъ: Возопи́, прообразу́я погребе́ніе тридне́вное, проро́къ Іо́на, въ ки́тѣ моля́ся: отъ тли́ изба́ви мя́, Іису́се, Царю́ си́лъ.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Оба́че вре́мя ма́ло со ча́ды харби́нскими свои́ми упокоева́лся еси́, на вы́сшее служе́ніе епи́скопъ всѣхъ мла́дшій внеза́пу про́мысломъ Бо́жіимъ по моли́твамъ святи́теля Іоа́нна Шанха́йскаго, и́збранъ былъ еси́, и первосвяти́тельское мѣ́сто ста́рца Митрополи́та Анаста́сія унаслѣ́довавъ, въ Аме́рику пресели́лся еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Не поко́й, но кре́стъ тя́жкій и по́двигъ ве́лій, исповѣ́дническій, Митрополи́ту но́вому от Христа́ Пастыренача́льника пріугото́вленъ бысть: на би́тву лю́тую съ ересьми́ и раско́лы по́сланъ былъ еси́: въ годи́ну всемі́рнаго Отступле́нія, вѣ́ру Христо́ву утверди́ти, и шата́нія въ Зарубе́жіи умири́ти, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те богогла́сный.

Сла́ва: За дѣ́ло чу́дное, досе́лѣ въ Зарубе́жіи Ру́сскомъ неви́данное, дерзнове́нно взя́лся еси́, уго́дниковъ но́выхъ Бо́жіихъ возжела́въ просла́вити, вся прегра́ды сопроти́вныхъ превозмо́глъ еси, и пра́веднаго отца́ Іоа́нна Кроншта́дтскаго, преподо́бнаго отца́ Ге́рмана Аля́скинскаго, блаже́нную Ксе́нію Петербу́ргскую и, наипа́че, Му́чениковъ Ца́рственныхъ и всѣхъ Новому́чениковъ и Исповѣ́дниковъ Россі́йскихъ е́же во святы́хъ со все́ю Це́рковью просла́вилъ еси, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те всехва́льный.

И ны́нѣ: Освѣти́ ду́шу мою́, Дѣ́во, Свято́е ро́ждшая Сло́во, вои́стинну во святы́хъ яко́ пречи́сто почива́ющаго, еди́наго Бо́га на́шего, и да́руй ми, яко́ ми́лостива, души́ спасе́ніе, Всенепоро́чная.

Катавасія: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е * соверша́юще пра́зднество, * богому́дріи, Богома́тере, * пріиди́те рука́ми воспле́щимъ, * отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

По 6-й пѣсни, малая ектенія.

Кондакъ, гласъ 4-й:

Я́ко звѣзда́ свѣтоно́сная, * е́ресей мракъ освѣща́ющая, * путь средь раско́ловъ указу́ющая, * стра́ждущихъ сло́вомъ прему́дрости укрѣпля́ющая, * яви́лся еси́ нетлѣ́ніемъ Бо́гомъ просла́вленный, * святи́телю Филаре́те Исповѣ́дниче, * А́нгеле Зарубе́жія Ру́сскаго, * въ годи́ну Отступле́нія всемі́рнаго * въ вѣ́рности И́стинѣ насъ утверди́.

Икосъ:

Да возра́дуется стра́ждущая Це́рковь Ру́сская, и́бо яви́ся бо намъ столпъ о́гненный, тьму заблужде́нія озаря́ющій, и къ го́рнему гра́ду Іерусали́му Христа́ и́стинно и́щущихъ сопровожда́ющій. Я́ко проро́ка Моисе́я тя мы и́мамы путеводи́теля въ ско́рбномъ исхо́дѣ на́шѣмъ изъ земли́ беззако́нники разоре́нныя къ Землѣ́ Обѣтова́нія гряду́щіе, святи́телю Филаре́те Исповѣ́дниче, А́нгеле Зарубе́жія Ру́сскаго, въ годи́ну Отступле́нія всемі́рнаго въ вѣ́рности И́стинѣ насъ утверди́.

Пѣснь 7-я.

Ирмосъ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы * въ Вавило́нѣ иногда́ * вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: * отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

На́ше спасе́ніе я́коже восхотѣ́лъ еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дѣ́выя всели́лся еси́, Ю́же мі́ру предста́тельницу показа́лъ еси́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися отъ прегрѣше́ній, и душе́вныхъ скве́рнъ, вѣ́рою зову́щимъ: оте́цъ на́шихъ, Бо́же, благослове́нъ еси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Сокро́вище спасе́нія, и исто́чникъ нетлѣ́нія, Тя ро́ждшую, и сто́лпъ утвержде́нія, и две́рь покая́нія зову́щимъ показа́лъ еси́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Тѣле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вію приступа́ющихъ ко кро́ву Твоему́, Дѣ́во, исцѣли́ти сподо́би, Спа́са Христа́ намъ ро́ждшая.

Инъ.

Ирмосъ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Егда́ на святи́тельскія престо́лы еретицы́ де́рзцыи: Аѳинаго́ръ, Іа́ковъ, Алексі́й, Никоди́мъ и ині́и взоше́дше, е́ресь но́вую екумени́зма утвержда́ти тща́хуся, ты Святи́телю, Златоу́сте но́вый, на весь міръ гласъ возвы́силъ еси́, и ра́ди укрѣпле́нія въ вѣ́рѣ стра́ждущихъ и угнете́нныхъ ме́рзость запустѣ́нія на свято́мъ мѣ́стѣ му́жественно обличи́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Посла́ньми Ско́рбными и писа́нiи мно́гими къ со́вѣсти отсту́пникъ отъ Правосла́вія мно́гажды взыва́я, отъ обще́нія съ лати́няны и ины́ми еретики́ тѣхъ отвраща́я, къ вѣ́рности Святы́мъ До́гматамъ и Кано́намъ призыва́я, чистоту́ Правосла́вія соблюда́ти неуста́нно наставля́лъ еси́, непокори́выя же ана́ѳемѣ на е́ресь екумени́ческую ку́пно съ Собо́ромъ Епи́скоповъ пре́далъ еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те богопобѣ́дный.

Сла́ва: Сомоле́нія съ богоме́рзкими еретики́ гнуша́яся, и́щущими вся дре́внiя е́реси и раско́лы въ со́нмище но́вое, ра́ди гряду́щаго анти́христа соедини́ти, и календаря́ папи́стскаго отверга́яся, отъ обще́нія съ гре́ческими защи́тителями календаря́ святооте́ческаго церко́внаго не устрани́лся еси́, и ру́ку по́мощи бра́тіямъ по вѣ́рѣ просте́рлъ еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те правому́дрствующій.

И ны́нѣ: Укрѣ́пльшеся Тобо́ю, си́лою духо́вною супоста́ты проти́вныя Христо́вы И́стины побѣжда́емъ, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во.

Катавасія: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи * па́че Созда́вшаго, * но о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, * ра́довахуся пою́ще: * препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Богъ, благослове́нъ еси́.

Пѣснь 8-я.

Ирмосъ: Царя́ Небе́снаго, * Его́же пою́тъ во́и А́нгельстіи, * хвали́те и превозноси́те во вся вѣ́ки.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

По́мощи я́же отъ Тебе́ тре́бующія, не пре́зри, Дѣ́во, пою́щія и превознося́щія Тя во вѣ́ки.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Неможе́ніе души́ моея́ исцѣля́еши, и тѣле́сныя болѣ́зни, Дѣ́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во вѣ́ки.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Исцѣле́ній бога́тство излива́еши вѣ́рно пою́щимъ Тя, Дѣ́во, и превознося́щимъ неизрѣче́нное Твое́ рождество́.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Дѣ́во: тѣ́мже Тя пое́мъ во вся вѣ́ки.

Инъ.

Ирмосъ: Руцѣ распростеръ Даніилъ львова зіянія въ ровѣ затче огненную силу угасиша, добродѣтелію поясавшеся иже благочестія рачители отроци зовуще: благословите вся дѣла Господня Господа.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

О пра́вдѣ Бо́жіей неуста́нно ревну́я, всѣхъ отъ Це́ркве Зарубе́жныя отколо́вшихся еди́нство возстанови́ти призыва́лъ еси́, уча́, я́ко не быва́етъ двѣ пра́вды и два Тѣ́ла у Христа́ Главы́ несѣко́маго, та́ко не быва́етъ Церкве́й ру́сскихъ и и́стинныхъ, ме́жду собо́ю разобще́нныхъ, но еди́на то́чію есть. Не сослужи́ти съ еретики́ и раско́льники безблагода́тными, епи́скопомъ свои́мъ и кли́ру предписа́въ, свя́те, тѣ́мъ, коле́блемыя на пути́ спаси́тельномъ утверди́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бога́ о насъ.

Па́ству свою́ наставля́лъ еси́: раско́льниковъ евлогіа́нъ и лже автокеѳали́стовъ, яко́ Церкве́ чу́ждыхъ, гнуша́тися: вѣ́рнымъ же у нихъ окормля́тися, по любви́ къ нимъ, стро́го запрѣща́лъ еси́, и ре́вность Иліину́ по И́стинѣ у нихъ возбужда́я, равноду́шія, теплохла́дности и безчи́нія, я́ко прока́зы, бѣжа́ти всѣмъ заповѣ́далъ еси́, Первосвя́тителю отче́ Филаре́те досточу́дный.

Благослови́мъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода:

Священнослужи́тели наставля́я, Святи́телю, въ послуша́нiи бы́ти свои́мъ епи́скопомъ и́стиннымъ, Кано́новъ Святы́хъ ра́ди: отше́дшiя же незако́нно бѣ́глыя именова́лъ еси́. Епи́скопы же любве́ ра́ди Христо́вы зако́нныя Собо́ры архіере́йскія почита́ти заповѣ́дуя, раздѣле́нія твори́ти запрети́лъ еси́. Всѣхъ же въ годи́ну Отступле́нія преле́стнаго жи́зни христіа́нской поуча́я, безро́потнымъ терпѣ́ніемъ скорбе́й и болѣ́зней Ца́рствія Небе́снаго достига́ти учи́лъ еси́, Первосвяти́телю о́́тче Филаре́те богодухнове́нный.

И ны́нѣ: Ты Еди́на во всѣхъ ро́дѣхъ Дѣ́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жія: Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще Всенепоро́чная, не опа́льшися огне́м Непристу́пнаго Свѣ́та. Тѣ́мже вси Тя почита́емъ, Марі́е Богоневѣ́сто.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся вѣ́ки.

Катавасія: О́троки благочести́выя въ пещи́ * рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть: * тогда́ у́бо образу́емое, * ны́нѣ же дѣ́йствуемое, * вселе́нную всю воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: * Го́спода по́йте дѣла́, * и превозноси́те Его́ во вся вѣ́ки.

Пѣснь Пресвятыя Богородицы:

Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода: Честнѣ́йшую херуви́мъ:

Пѣснь 9-я.

Ирмосъ: Вои́стинну Богоро́дицу * Тя исповѣ́дуемъ, * спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, * съ безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

То́ка слезъ мои́хъ не отврати́ся, Я́же отъ вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Дѣ́во, Христа́ ро́ждшая.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Дѣ́во, Я́же ра́дости пріе́мшая исполне́ніе, грѣхо́вную печа́ль потребля́ющи.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Приста́нище и предста́тельство къ Тебѣ́ прибѣга́ющихъ бу́ди, Дѣ́во, и стѣна́ неруши́мая, прибѣ́жище же и покро́въ, и весе́ліе.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

Свѣ́та Твоего́ заря́ми просвѣти́, Дѣ́во, мра́къ невѣ́дѣнія отгоня́ющи, благовѣ́рно Богоро́дицу Тя исповѣ́дающихъ.

Припѣвъ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насъ.

На мѣ́стѣ озлобле́нія не́мощи смири́вшагося, Дѣ́во, исцѣли́, изъ нездра́вія во здра́віе претворя́ющи.

Инъ.

Ирмосъ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся – Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

Вла́сть анти́христову на Земли́ Россі́йстей отверга́я, преблаже́нне, се́ргіеву це́рковь лука́внующихъ зако́нной и и́стинной не счита́лъ еси́, и ея́ лжепатріа́рхомъ, богобо́рцы поста́вленнымъ, заповѣ́далъ не подчиня́тися: на гнило́мъ бо ко́рене до́брое не мо́жетъ расти́: ана́ѳему патріа́рха Ти́хона Исповѣ́дника на богобо́рцевъ звѣронра́вныхъ и и́хъ сотру́дниковъ, и ана́ѳему Це́ркви Катако́мбной на Се́ргія отсту́пника и и́же съ ни́мъ признава́я, отъ сомоле́нія и обще́нія съ лука́внующими, по завѣ́ту священному́чениковъ Кири́лла Каза́нскаго и Іо́сифа Петрогра́дскаго, вѣ́рнымъ отвраща́тися наказа́лъ еси́.

Припѣвъ: Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ.

По́длинную же Це́рковь во оте́чествѣ Россі́йскомъ су́щую, та́йную, Новому́ченики учрежде́нную, счита́лъ еси́, и Це́рковь Зарубе́жную Ру́сскую свобо́днымъ гла́сомъ сей гони́мыя Це́ркве полага́лъ еси́. Це́рковь же потае́нная признава́ше и почита́ше тя, Исповѣ́дника зарубе́жнаго: ты же осиротѣ́вшiя, безъ епи́скоповъ оста́вшiяся, подъ свой омофо́ръ святи́тельскій съ ра́достію принима́лъ еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те достохва́льный.

Сла́ва: Въ вѣ́рности И́стинѣ нелѣ́ностно всѣхъ наставля́я, пла́менную ре́вность о Бо́зѣ возбужда́лъ еси́, отъ ре́вности же не по ра́зуму отвраща́яся, вѣ́рнымъ е́же и́мутъ: До́гматы, Кано́ны, уче́ніе вѣ́ры и все бога́тство церко́вное, ку́пно съ любо́вію взаи́мной, держа́ти предъ кончи́ною свое́ю завѣща́лъ еси́, и мно́го за ре́вность о чистотѣ́ вѣ́ры, крестоно́сче исти́нный, отъ свои́хъ и чужди́хъ теплохла́дныхъ и злыхъ пострада́лъ еси́, Первосвяти́телю о́тче Филаре́те всепѣ́тый.

И ны́нѣ: Просвѣти́ насъ, ро́ждшая Свѣ́тъ непристу́пный Дѣ́во, испо́лни ра́дости, весе́лія, и боже́ственнаго ра́зума, и да́руй лю́демъ Твои́мъ на врага́ побе́дное одолѣ́ніе: да Тя яко́ Богоро́дицу чи́стымъ се́рдцемъ велича́емъ.

Катавасія: Вся́къ земноро́дный * да взыгра́ется, ду́хомъ просвѣща́емъ, * да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, * почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, * и да вопіе́тъ: * ра́дуйся, Всеблаже́нная, * Богоро́дице чи́стая Приснодѣ́во.

Ектенія.

Свѣтиленъ, гласъ 4-й:

Возсія́ па́че со́лнца * свѣ́тъ Христа́ незаходи́мый * во уго́дницѣ Его́ Филаре́тѣ Исповѣ́дницѣ: * отступи́вшихъ въ нече́стіи облича́ющій, * коле́блющихся въ правовѣ́ріи утвержда́ющій, * вѣ́рныхъ же на путь исповѣ́дническій направля́ющій.

Сла́ва, гласъ тойже:

Го́споди, святи́теля Твоего́ Филаре́та въ годи́ну Отступле́нія, * Апо́столовъ прее́мника и соприча́стника * сла́вы неизрече́нныя Твое́я, избра́лъ еси́: * дѣ́лы и словесы́ пра́выхъ уче́ній проповѣ́дника показа́лъ еси́, * сего́ ра́ди наста́вника вѣ́рнымъ того́ положи́лъ еси́, * и насъ, Многоми́лостиве, почита́ющіхъ уго́дника Твоего́, * въ вѣ́рѣ и́стинной непрело́жно утверди́.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Богоро́дице, всѣ́хъ Цари́це, вѣ́рныхъ похвало́, * ерети́чествующихъ шата́нія разори́, * раско́лы искорени́, и всѣхъ ху́лящихъ по́двигъ святи́теля Филаре́та вразуми́, * и ли́ца ихъ посрами́.

На хвалитехъ стіхиры на четыре, гласъ 4-й:

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * кро́ткаго и смире́ннаго, * въ по́стничествѣ и по́двизѣхъ просія́вшаго, * моли́твенника безпреста́ннаго, * крестоно́сца изря́днаго, * му́драго учи́теля ю́нотства, * Златоу́ста но́ваго: * сло́вомъ ева́нгельскимъ все Зарубе́жіе Ру́сское просвѣти́вшаго, * всея́ Це́ркве Россі́йской наста́вника, * и пра́вды Бо́жіей пла́меннаго побо́рника.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси́ вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * нетлѣ́ніемъ моще́й просла́вленнаго, * исцѣле́ніе и избавле́ніе отъ бѣдъ всѣмъ прибѣга́ющимъ съ вѣ́рой подава́ющаго, * прозорли́вца изря́днаго, * всѣмъ нужда́ющимся вѣ́рнаго помо́щника и пода́теля, * и въ пла́менной моли́твѣ за чадъ свои́хъ * къ Бо́гу отъ земли́ поднима́вшагося.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * всее́ресь ана́ѳеме преда́вшаго, * раско́лы и со́нмы ерети́ческія отъ Це́ркве И́стинныя отлича́вшаго, * лжеце́ркве се́ргіевой порица́теля, * и по́двига Це́ркве гони́мыя, потае́нныя, восхвали́теля, * Кано́новъ Святы́хъ и До́гматовъ пла́меннаго ревни́теля, * и въ вѣкъ отпаде́нія отъ вѣ́ры нетве́рдыхъ укрѣпля́вшаго, * и на пу́ть вѣ́рности И́стинѣ наставля́вшаго.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * сохрани́вшаго Це́рковь Бо́жію отъ навѣ́товъ вра́жіихъ, * медото́чными уче́ніи свои́ми, * сего́ ра́ди почита́емъ уго́дника Бо́жія, * я́ко Тро́ицы Святѣ́й служи́теля и Апо́столомъ соревни́теля, * науча́ющаго оте́ческимъ преда́ніямъ послѣ́довати, * да не отпаде́тъ достоя́ніе Христо́во ро́ду ерети́ческому.

Сла́ва, гласъ тойже:

Ра́дуйся ратобо́рче непрекло́нный, * Филаре́те Первоіера́рше чу́дный, * ры́барь иску́снѣйшій: * ду́ши человѣ́ческіе у́дицею исповѣ́данія своего́ уловля́ющій. * Днесь съ вѣ́рными весь міръ го́рній сора́дуется, * и восхваля́етъ Христа́ Бо́га во святы́хъ Свои́хъ почива́ющаго.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Ма́терь Твою́ Христе́, * пло́тію безъ сѣ́мене ро́ждшую Тя, * и Дѣ́ву вои́стинну, и по Рождествѣ́ пребы́вшу Нетлѣ́нну, * Сію́ Ти приво́димъ въ моли́тву, * Влады́ко Многоми́лостиве, * прегрѣше́ній проще́ніе да́руй, * всегда́ вопію́щимъ Ти: * помяни́ и насъ моли́твами святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника во Ца́рствіи Твое́мъ.

Славословіе великое.

Тропарь святителя, Сла́ва, и ны́нѣ: бородиченъ 4-го гласа:

Е́же отъ вѣ́ка утае́ное * и А́нгеломъ несвѣ́домое та́инство, * Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся Богъ, * въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, * и Крестъ во́лею насъ ра́ди воспріи́мъ, * и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, * спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Ектеніи и отпустъ.

 

НА ЛИТУРГІИ:

Прокіменъ, гласъ 1-й: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Стіхъ: Услы́шите сі́я вси язы́цы, внуши́те вси живу́щіе по вселе́ннѣй.

Апостолъ ко Евреемъ, зачало 358 [7, 26 – 8, 2].

Аллилуіа, гласъ 2-й: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ судъ.

Стіхъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ его́.

Евангеліе отъ Іоанна, зачало 36 [10, 9-16].

Причастенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, от слу́ха зла не убои́тся.

 

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ ФИЛАРЕТУ ИСПОВѢДНИКУ:

О, святи́телю Филаре́те, достохвальный, послѣ́днихъ време́нъ Исповѣ́дниче, и́стиннаго Правосла́вія защи́тниче, и всѣхъ вѣ́рныхъ христіа́нъ наде́жный предъ Бо́гомъ засту́пниче.

До́брая дѣла́ твоя́ восхваля́я, по́мощи при́сно отъ тебя́ взыскую́ще, про́симъ усе́рдно за ны предста́тельства.

Укрѣпи́ ны въ исповѣ́даніи вѣ́ры и́стинныя, да не устраши́мся гоне́ній и страда́ній, да не отве́ржемся Христа́.

И сподо́би насъ до конца́ вѣ́рныя ча́да Це́ркве Христо́вой пребы́ти и неосужде́нно Святы́я Та́йны Госпо́дни отъ и́стинныхъ свяще́нниковъ прiима́ти.

Не преста́й Испове́дниче твори́ти моли́твы къ Человѣколю́бцу Бо́гу за ма́лое ста́до Его́, да да́руетъ ми́ръ Це́ркви, избавля́я Ю отъ е́ресей, раско́ловъ и отъ преле́стныхъ ловле́ній анти́христа.

Умоли́ всеще́драго Го́спода, да пода́стъ всѣмъ въ моли́твахъ тебя́ призыва́ющимъ: покая́ніе нелицемѣ́рное, стра́хъ Бо́жій и па́мять сме́ртную, смире́ніе неподдѣ́льное и самоукоре́ніе постоя́нное, терпѣ́ніе неосла́бное, грѣ́ховъ оставле́ніе и се́рдца очище́ніе.

По кончи́нѣ же да обря́щемъ твои́мъ заступле́ніемъ ми́лостива и милосе́рда Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ніе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Всесвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

 

БОГОСЛУЖЕБНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ

Память святителю Филарету Исповѣднику установлена въ день его праведной кончины, 8/21 ноября, и совпадаетъ съ празднованіемъ Собора св. Архистратига Михаила и прочихъ силъ безплотныхъ. Изъ-за невозможности совмѣстить двѣ поліелейныя службы, по рѣшенію Архіерейскаго Собора Русской Православной Церкви Заграницей 2008 г., служба Святителю переносится на 7/20 ноября въ одинъ день съ памятью новосвященномученикамъ Митрополитамъ Кириллу Казанскому и Іосифу Петроградскому. Этотъ день также совпадаетъ съ днемъ принятія «новаго Канона Русской Церкви»: Постановленія Св. Патріарха Тихона за № 362 отъ 7/20 ноября 1920 года.

Праздникъ Святителю отнесенъ къ разряду среднихъ, обозначенныхъ въ Типиконѣ крестомъ въ полукружіи, киноварью. И въ этомъ случаѣ по уставу полагается бдѣнная служба, а передъ ней Девятый часъ и Малая вечерня. Но на практикѣ (особенно на приходахъ) эта служба опускается и, въ случаѣ надобности, стихиры для нее можно взять изъ «Службы общей святителю единому» Общей Минеи.

1. Аще служба случается святителю въ седмичныя дни, кромѣ недѣли:

Поется бдѣние, представленное выше.

На Часахъ: тропарь и кондакъ святителю.

На Литургіи: Блаженна на 6, отъ канона святителя, пѣснь 3-я и 6-я. По входѣ тропарь храма Христова, или Богородицы, и святителя. Посемъ, Сла́ва: кондакъ святителя; И ны́нѣ: кондакъ храма Христова или храма Богородицы. Аще же храма Христова и Богородицы нѣсть, глаголемъ прежде тропарь святителя; Сла́ва: кондакъ его; И ны́нѣ: — Предста́тельство христіа́нъ: Храма же святаго на литургіи по входѣ, егда бдѣніе святаго бываетъ, тропаря и кондака не глаголемъ никогда. Причастенъ только святителя.

2. Аще служба случается святителю Филарету въ недѣлю:

На Великой вечерни: — Блаже́нъ му́жъ: 1-й антіфонъ 1-ой каѳизмы: На — Го́споди воззва́хъ: стихиры на 10; Октоиха 4 и святителю 6; Сла́ва: святителя: И ны́нѣ: догматикъ гласа недѣли: Входъ. Прокименъ 6-го гласа: Чтенія святительскіе 3. На литіи стихира храма и святителя: Сла́ва, святителя: И ны́нѣ: бородичный гласа святителя: На стиховнѣ стихиры Октоиха; Сла́ва: святителя: И ны́нѣ: богородиченъ гласа святителя: По — Ны́нѣ отпуща́еши: на благословеніи хлѣбовъ — Богоро́дице Дѣ́во: 2-жды и тропарь святителя: 1-жды.

На Утрени: На — Бо́гъ Госпо́дь: тропарь воскресенъ 2-жды; Сла́ва: тропарь святителя; И ны́нѣ: богородиченъ: первый 4-го гласа: По каѳизмахъ сѣдальны Октоиха. Поліелей и величаніе. — А́нгельскій собо́ръ: Ѵпакои. Сѣдальны святителя. Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное. — Воскресе́ніе Христо́во: Псаломъ 50-й и стихира святителю. Каноны: воскресенъ на 4, Богородицы прешедшія недѣли утренній (3-й канонъ воскресной утрени Октоиха) на 2 и святителя на 8 (на практике, на 4): припѣвъ — Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ. Ирмосы: воскреснаго канона: Катавасія — Отве́рзу уста́ моя́: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя; сѣдальны святителя; по 6-й кондакъ и икосъ воскресный. На 9-й пѣсни — Честнѣ́йшую: — Свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ. Свѣтиленъ воскресенъ: Сла́ва: святителю: И ны́нѣ: богородиченъ воскресенъ. На хвалитехъ стихиры на 8: воскресны 4 и святителя на 4 съ припѣвами воскресными: Сла́ва: стихира евангельская: И ны́нѣ: — Преблагослове́нна еси́: Славословіе великое. Тропарь воскресный по Славословіи гласа: Ектеніи и отпустъ воскресный. Часъ 1-й.

На Часахъ: тропарь воскресенъ; Сла́ва: святителю. Кондакъ святителю и воскресенъ поперемѣнно[1].

На Литургіи: Блаженна на 10; гласа на 6 и святителя на 4. По входѣ[2] тропарь воскресенъ и храма Богородицы, идѣже храмъ Ея; и святителя. Кондакъ воскресенъ; Сла́ва: святителя; И ны́нѣ: храма Богородицы. А идѣже нѣсть храма Богородицы, а храмъ Христовъ; И ны́нѣ: кондакъ воскресенъ; тропарь же и кондакъ храма Христова въ сія дни не глаголются. А идѣже нѣсть храма Христова и Богородицы; И ны́нѣ: кондакъ — Предста́тельство христіа́нъ: Тропари же и кондаки храмомъ святыхъ въ сія дни не глаголются. Прокименъ воскресный и святителя. Апостолъ недѣли (отступка) отъ полу и святителю: Евр., зачало 358 [7, 26 – 8, 2]. Аллилуія воскресная и святителя. Евангеліе недѣли (отступка) и святителя: отъ Іоанна, зачало 36 [10, 9-16]. Причастенъ: Въ па́мять вѣ́чную: Отпустъ воскресный.

Аще служба святителя случается на среду и пятокъ: разрѣшеніе на рыбу, елей и вино.

Конецъ, и Богу нашему слава!

 

[1] Если указаны на часахъ 2 кондака поперемѣнно, то слѣдуетъ кондакъ, положенный послѣ 3-й пѣсни канона читать на 1-мъ часѣ (въ концѣ бденія) и на 6-мъ, пѣтый послѣ 6-й пѣсни канона читать на часахъ 3-мъ и 9-мъ (передъ вечерней слѣдующаго дня). – ред.

[2] Если храмъ Господскій, то кондакъ его читается прежде дневного, если Богородичный, то послѣднимъ, на И нынѣ: вмѣсто Предстательство: если храмъ Богородичный или святаго, то по понедѣльникамъ, вторникамъ и четвергамъ прежде другихъ кондаковъ читается кондакъ Преображенія. – ред.
«Благотворительность содержит жизнь».
Святитель Григорий Нисский (Слово 1)

Рубрики:

Популярное:

Подписаться на рассылку: