Последование канона преподобного Андрея Критского в понедельник первой недели Великого Поста.

При чтеніи Великаго канона, въ уставѣ показано: «Творимъ же на кійждо тропарь метанія три, глаголюще настоящій припѣвъ: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Что разумѣется здѣсь подъ метаніями? Слово μετάνοια, иногда переводимое въ нашемъ Типикѣ словомъ – поклоны, а иногда оставляемое безъ перевода, въ греческомъ Ώρολόγιον-ѣ объясняется такъ: «когда слово μετάνοια стоитъ одно, то оно означаетъ только наклоненіе головы, безъ приклоненія колѣнъ, и называется метаніями малыми. Когда же къ слову μετάνοια прибавляется μεγάλαι, тогда оно означаетъ поклоны, которые мы дѣлаемъ, приклоняя колѣна и припадая лицемъ до самой земли». Поклонъ великій (μεγάλαι μετάνοια) бываетъ въ землю, поклонъ малый – въ поясъ. Ред.

Понедѣ́льникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

О часѣ́ девя́томъ, вхо́дитъ свѣщевжига́тель и, сотвори́въ покло́нъ предстоя́телю, оты́детъ и біе́тъ въ би́ло двана́десять. И собира́емся вси́ въ це́рковь, и сотвори́вше кíйждо вчине́нныя покло́ны, и ма́ло сѣдше, во е́же всѣ́мъ или́ мно́жайшимъ собра́тися. Воста́въ свяще́нникъ отъ сѣда́лища своего́ и, сотвори́въ обы́чный покло́нъ игу́мену, твори́тъ благослове́ніе. И мы́ начина́емъ: Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́. Царю́ Небе́сный... Трисвято́е, и мета́нія 3. Подо́бнѣ и на Пріиди́те поклони́мся.., мета́нія 3. И а́біе глаго́лемъ псало́мъ 69-й: Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́...

Та́же начина́емъ вели́кій кано́нъ,
творя́ще и́ на ча́сти четы́ре со ирмосо́мъ,

я́ко испо́лнитися ему́ въ четверто́къ ве́чера.
Творе́ніе свята́го отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго, Іерусали́мскаго.

Гла́съ 6. Ирмо́съ по два́жды.
Твори́мъ же на кíйждо тропа́рь мета́нія 3.

 

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

Припѣ́въ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

Отку́да начну́ пла́кати окая́ннаго моего́ житія́ дѣя́ній? Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нѣшнему рыда́нію? Но, я́ко благоутро́бенъ, да́ждь ми́ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Гряди́, окая́нная душе́, съ пло́тію твое́ю, Зижди́телю всѣ́хъ исповѣ́ждься, и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сія, и принеси́ Бо́гу въ покая́ніи сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нію поревнова́въ, позна́хъ себе́ обнаже́на отъ Бо́га, и присносу́щнаго Ца́рствія и сла́дости, грѣ́хъ ра́ди мои́хъ.

Увы́ мнѣ́, окая́нная душе́, что́ уподо́билася еси́ пе́рвѣй Евѣ? Ви́дѣла бо еси́ злѣ́, и уязви́лася еси́ го́рцѣ, и косну́лася еси́ дре́ва, и вкуси́ла еси́ де́рзостно безслове́сныя снѣ́ди.

Вмѣ́сто Евы чу́вственныя, мы́сленная ми́ бы́сть Ева, — во пло́ти стра́стный по́мыслъ, — показу́яй сла́дкая, и вкуша́яй при́сно го́рькаго напое́нія.

Досто́йно изъ Еде́ма изгна́нъ бы́сть, я́ко не сохрани́въ еди́ну Твою́, Спа́се, за́повѣдь Ада́мъ. Азъ же что́ постражду́, отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго. [Два́жды.]

Вонми́, не́бо, — и возглаго́лю; земле́, внуша́й гла́съ, ка́ющійся къ Бо́гу и воспѣва́ющій Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мо́й, ми́лостивнымъ Твои́мъ о́комъ, и пріими́ мое́ те́плое исповѣ́даніе.

Согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ человѣ́къ, еди́нъ согрѣши́хъ Тебѣ́, но уще́дри, я́ко Бо́гъ, Спа́се, творе́ніе Твое́.

Вообрази́въ мои́хъ страсте́й безобра́зіе, любосла́стными стремле́ньми погуби́хъ ума́ красоту́.

Бу́ря мя́ злы́хъ обдержи́тъ, благоутро́бне Го́споди, но я́ко Петру́, и мнѣ́ ру́ку простри́.

Оскверни́хъ пло́ти моея́ ри́зу и окаля́хъ е́же по о́бразу, Спа́се, и по подо́бію.

Омрачи́хъ душе́вную красоту́, страсте́й сластьми́ и вся́чески ве́сь у́мъ пе́рсть сотвори́хъ.

Раздра́хъ ны́нѣ оде́жду мою́ пе́рвую, ю́же ми́ изтка́ Зижди́тель изъ нача́ла, и отту́ду лежу́ на́гъ.

Облеко́хся въ раздра́нную ри́зу, ю́же изтка́ ми змíй совѣ́томъ, и стыжду́ся.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, и а́зъ предлага́ю: очи́сти мя́, Спа́се, благоутро́біемъ Твои́мъ.

Воззрѣ́хъ на садо́вную красоту́ и прельсти́хся умо́мъ, и отту́ду лежу́ на́гъ и срамля́юся.

Дѣ́лаша на хребтѣ́ мое́мъ вси́ нача́льницы страсте́й, продолжа́юще на мя́ беззако́ніе и́хъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́наго Тя́ въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ, Бо́га всѣ́хъ пою́: Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Всепѣ́тая, моли́ прилѣ́жно, во е́же спасти́ся на́мъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: На недви́жимѣмъ, Христе́, ка́мени за́повѣдій Твои́хъ утверди́ мое́ помышле́ніе. [Два́жды.]

Огнь отъ Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́въ, зе́млю Содо́мскую пре́жде попали́.

На горѣ́ спаса́йся, душе́, я́коже Ло́тъ о́ный, и въ Сиго́ръ угонза́й.

Бѣ́гай запале́нія, о душе́, бѣ́гай содо́мскаго горѣ́нія, бѣ́гай тлѣ́нія Боже́ственнаго пла́мене.

Согрѣши́хъ Тебѣ́ еди́нъ а́зъ, согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ, Христе́ Спа́се, да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ Па́стырь до́брый, взыщи́ мене́, а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ сла́дкій, Іису́се, Ты́ еси́ Созда́телю мо́й! Въ Тебѣ́, Спа́се, оправда́юся.

Исповѣ́даюся Тебѣ́, Спа́се: согрѣши́хъ, согрѣши́хъ Ти́, но осла́би, оста́ви ми́, я́ко Благоутро́бенъ.

Сла́ва, тро́иченъ: О, Тро́ице, Еди́нице, Бо́же! Спаси́ на́съ отъ пре́лести, и искуше́ній, и обстоя́ній.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Ра́дуйся, богопрія́тная Утро́бо; ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день; ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди. [Два́жды.]

Дѣ́лъ Твои́хъ да не пре́зриши, созда́нія Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де. Аще и еди́нъ согрѣши́хъ, я́ко человѣ́къ, па́че вся́каго человѣ́ка, Человѣколю́бче, но и́маши, я́ко Госпо́дь всѣ́хъ, вла́сть оставля́ти грѣхи́.

Приближа́ется, душе́, коне́цъ, приближа́ется, и неради́ши, ни гото́вишися; вре́мя сокраща́ется, воста́ни, бли́зъ при две́рехъ Судія́ е́сть. Яко со́ніе, я́ко цвѣ́тъ, вре́мя житія́ тече́тъ: что́ всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́! Дѣя́нія твоя́, я́же содѣ́лала еси́, помышля́й, и сія́ предъ лице́ твое́ принеси́, и ка́плю изпусти́ сле́зъ твои́хъ, рцы́ со дерзнове́ніемъ дѣя́нія и помышле́нія Христу́, и оправда́йся.

Не бы́сть въ житіи́ грѣха́, ни дѣя́нія, ни зло́бы, ея́же а́зъ, Спа́се, не согрѣши́хъ умо́мъ, и сло́вомъ, и произволе́ніемъ, и предложе́ніемъ, и мы́слію, и дѣя́ніемъ согрѣши́въ, я́ко и́нъ никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́нъ бы́хъ, отсю́ду препрѣ́нъ бы́хъ а́зъ, окая́нный, отъ своея́ со́вѣсти, ея́же ничто́же въ мíрѣ ну́жнѣйше; Судіе́, Изба́вителю мо́й и Вѣ́дче! Пощади́, и изба́ви, и спаси́ мя раба́ Твоего́.

Лѣ́ствица, ю́же ви́дѣ дре́вле вели́кій въ патріа́рсѣхъ, указа́ніе е́сть, душе́ моя́, дѣ́ятелнаго восхожде́нія, разу́мнаго возше́ствія; а́ще хо́щеши у́бо дѣя́ніемъ, и ра́зумомъ, и зрѣ́ніемъ пожи́ти, — обнови́ся.

Зно́й дневны́й претерпѣ́ лише́нія ра́ди патріа́рхъ, и мра́зъ нощны́й понесе́, на вся́къ де́нь снабдѣ́нія творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да двѣ́ женѣ́ сочета́етъ.

Жены́ ми двѣ́ разумѣ́й — дѣя́ніе же и ра́зумъ въ зрѣ́ніи: Лíю у́бо — дѣя́ніе, я́ко многоча́дную; Рахи́ль же — ра́зумъ, я́ко многотру́дную, и́бо кромѣ́ трудо́въ, ни дѣя́ніе, ни зрѣ́ніе, душе́, испра́вится.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. [Два́жды.]

Въ нощи́ житіе́ мое́ преидо́хъ при́сно: тма́ бо бы́сть и глубока́ мнѣ́ мгла́ но́щь грѣха́; но я́ко дне́ сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Руви́ма подража́я, окая́нный а́зъ, содѣ́яхъ беззако́нный и законопресту́пный совѣ́тъ на Бо́га Вы́шняго, оскверни́въ ло́же мое́, я́ко о́тчее о́нъ.

Исповѣ́даюся Тебѣ́, Христе́ Царю́: согрѣши́хъ, согрѣши́хъ, я́ко пре́жде Іо́сифа бра́тія прода́вшіи — чистоты́ пло́дъ и цѣлому́дрія.

Отъ сро́дниковъ пра́ведная душа́ связа́ся, прода́ся въ рабо́ту сла́дкій, во о́бразъ Госпо́день; ты́ же вся́, душе́, продала́ся еси́ злы́ми твои́ми.

Іо́сифа пра́веднаго и цѣлому́дреннаго ума́ подража́й, окая́нная и неиску́сная душе́, и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми, при́сно беззако́ннующи.

Аще и въ ро́вѣ поживе́ иногда́ Іо́сифъ, Влады́ко Го́споди, но во о́бразъ погребе́нія и воста́нія Твоего́. Азъ же что́ Тебѣ́ когда́ сицево́е принесу́?

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й. [Два́жды.]

Сле́зы, Спа́се, о́чію мое́ю, и изъ глубины́ воздыха́нія чи́стѣ приношу́, вопію́щу се́рдцу: Бо́же, согрѣши́хъ Ти́, очи́сти мя́.

Уклони́лася еси́, душе́, отъ Го́спода твоего́, я́коже Даѳа́нъ и Авиро́нъ, но — пощади́, — воззови́ изъ а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́етъ.

Яко ю́ница, душе́, разсвирѣ́пѣвшая, уподо́билася еси́ Ефре́му: я́ко се́рна отъ тене́тъ сохрани́ житіе́, впери́вши дѣя́ніемъ у́мъ и зрѣ́ніемъ.

Рука́ на́съ Моисе́ова да увѣ́ритъ, душе́, ка́ко мо́жетъ Бо́гъ прокаже́нное житіе́ убѣли́ти и очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

[Господи, помилуй. [Трижды.] Слава, и нынѣ.]
 

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же. [Два́жды.]

Согрѣши́хъ, беззако́нновахъ и отверго́хъ за́повѣдь Твою́, я́ко во грѣсѣ́хъ произведо́хся и приложи́хъ я́звамъ стру́пы себѣ́. Но Са́мъ мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бенъ, отце́въ Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ исповѣ́дахъ Тебѣ́, Судіи́ моему́, ви́ждь мое́ смире́ніе, ви́ждь и ско́рбь мою́, и вонми́ суду́ моему́ ны́нѣ, и Са́мъ мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бенъ, отце́въ Бо́же.

Сау́лъ иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обрѣ́те къ прослу́тію. Но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тскія по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́дъ иногда́ богооте́цъ, а́ще и согрѣши́ сугу́бо, душе́ моя́, стрѣло́ю у́бо устрѣле́нъ бы́въ прелюбодѣ́йства, копіе́мъ же плѣне́нъ бы́въ убíйства томле́ніемъ, но ты́ сама́ тяжча́йшими дѣ́лы неду́гуеши — самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́дъ иногда́ беззако́нію беззако́ніе: убíйству же любодѣ́йство раствори́въ, покая́ніе сугу́бое показа́ а́біе. Но сама́ ты́ лука́внѣйшая, душе́, содѣ́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.

Дави́дъ иногда́ вообрази́, списа́въ, я́ко на ико́нѣ, пѣ́снь, е́юже дѣя́ніе облича́етъ, е́же содѣ́я, зовы́й: поми́луй мя́, Тебѣ́ бо еди́ному согрѣши́хъ, всѣ́хъ Бо́гу. Са́мъ очи́сти мя́!

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. [Два́жды.]

Согрѣши́вша, Спа́се, поми́луй, воздви́гни мо́й у́мъ ко обраще́нію, пріими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопію́ща: согрѣши́хъ Ти́, спаси́; беззако́нновахъ, поми́луй мя́!

Колесни́чникъ Илія́, колесни́цею добродѣ́телей вше́дъ, я́ко на небеса́, ноша́шеся превы́ше иногда́ отъ земны́хъ: сего́ у́бо, душе́ моя́, восхо́дъ помышля́й.

Елиссе́й иногда́ пріе́мь ми́лоть Иліину́, прія́тъ сугу́бую благода́ть отъ Го́спода. Ты́ же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ніе.

Іорда́нова струя́ пе́рвѣе ми́лотію Иліино́ю Елиссе́емъ ста́ сю́ду и сю́ду. Ты́ же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ніе.

Сомани́тида иногда́ пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вомъ благи́мъ. Ты́ же не ввела́ еси́ въ до́мъ ни стра́нна, ни пу́тника, тѣ́мже черто́га изри́нешися во́нъ, рыда́ющи.

Гіезíевъ подража́ла еси́, окая́нная, ра́зумъ скве́рный всегда́, душе́. Его́же сребролю́біе отложи́ поне́ на ста́рость, бѣ́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злы́хъ твои́хъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ. [Два́жды.]

Умъ острупи́ся, тѣ́ло оболѣ́знися, неду́гуетъ ду́хъ, сло́во изнемо́же, житіе́ умертви́ся, коне́цъ при две́рехъ. Тѣ́мже, моя́ окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, егда́ пріи́детъ Судія́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́хъ ти́, душе́, міробы́тіе и отъ того́ — все́ завѣ́тное писа́ніе, повѣ́дающее тебѣ́ пра́ведныя и непра́ведныя. Яже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, въ Бо́га согрѣши́вши.

Зако́нъ изнемо́же, пра́зднуетъ Ева́нгеліе, писа́ніе же все́ въ тебѣ́ небреже́но бы́сть: проро́цы изнемого́ша и все́ пра́ведное сло́во. Стру́пы твои́, о душе́, умно́жишася, не су́щу врачу́, изцѣля́ющему тя́.

Но́ваго привожду́ ти писа́нія указа́нія, вводя́щая тя́, душе́, ко умиле́нію. Пра́веднымъ у́бо поревну́й, грѣ́шныхъ же отвраща́йся, и уми́лостиви Христа́ моли́твами же, и поще́ньми, и чистото́ю, и говѣ́ніемъ.

Христо́съ вочеловѣ́чися, призва́въ къ покая́нію разбо́йники и блудни́цы. Душе́, пока́йся, две́рь отве́рзеся Ца́рствія уже́, и предвосхища́ютъ е́ фарисе́е, и мытари́, и прелюбодѣ́и ка́ющіися.

Христо́съ вочеловѣ́чися, пло́ти пріобщи́вся ми́, и вся́, ели́ка су́ть естества́, хотѣ́ніемъ испо́лни, грѣха́ кромѣ́, подо́біе тебѣ́, о душе́, и о́бразъ предпоказу́я Своего́ снисхожде́нія.

Христо́съ волхвы́ спасе́, па́стыри созва́, младе́нецъ мно́жества показа́ му́ченики, ста́рцы просла́ви и ста́рыя вдови́цы. Ихже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дѣя́ніемъ, ни житію́: но го́ре тебѣ́, внегда́ бу́деши суди́тися!

Пости́вся Госпо́дь днíй четы́редесять въ пусты́ни, послѣди́ взалка́, показу́я человѣ́ческое. Душе́, да не разлѣни́шися: а́ще тебѣ́ приложи́тся вра́гъ, моли́твою же и посто́мъ отъ но́гъ твои́хъ да отрази́тся.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

[Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.]

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].
 

По сконча́ніи же кано́на глаго́лемъ псало́мъ 4-й: Внегда́ призва́ти ми́, услы́ша мя́... Та́кожде и про́чія псалмы́ повече́рія. На Аллилу́ія... мета́нія три́. И а́біе начина́емъ втору́ю статію́: Къ Тебѣ́, Го́споди, воздвиго́хъ ду́шу мою́... И про́чія два́ псалма́, глаго́люще въ коне́цъ си́хъ: Аллилу́ія... И твори́мъ мета́нія 3. Та́же начина́етъ ли́къ, пріе́мый отъ вече́рни нача́ло: Съ на́ми Бо́гъ... И глаго́лемъ сицевы́я стихи́ велегла́сно и со сладкопѣ́ніемъ, глаго́лющу еди́ному ли́ку, и отвѣща́ющу друго́му. Подо́бнѣ и: Безпло́тное естество́... Вѣ́руюже во Еди́наго Бо́га.., ни́зкимъ гла́сомъ. Та́же наче́ншій ли́къ: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о на́съ... И твори́тъ другíй ли́къ покло́нъ. И востаю́щу друго́му ли́ку и отвѣщава́ющу, твори́тъ пе́рвый ли́къ покло́нъ. Та́кожде и на про́чія моли́тельныя стихи́ вся́. Егда́ же рече́мъ: Бо́же, очи́сти на́съ, грѣ́шныхъ... Пое́мъ о́ба ли́ка ра́вно, и покло́ны три́. Та́же: Трисвято́е.., безъ покло́новъ, и глаго́лемъ настоя́щія тропари́, на гла́съ 2, я́же и пое́мъ велегла́сно и со сладкопѣ́ніемъ: Просвѣти́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же... Сла́ва, Засту́пникъ души́ моея́... И ны́нѣ, Яко не и́мамы дерзнове́нія... Су́ть же и и́ны тропари́, и́же и пою́тся чрезъ де́нь, на гла́съ 8, си́рѣчь во вто́рникъ и четверто́къ ве́чера. Су́ть же сíи: Неви́димыхъ вра́гъ мои́хъ неусыпа́ніе... Сти́хъ: При́зри и услы́ши мя́, Го́споди Бо́же мо́й. Яко стра́шенъ су́дъ Тво́й, Го́споди... Сла́ва, Сле́зы ми́ да́ждь, Бо́же... И ны́нѣ, Непосты́дную, Богоро́дице, наде́жду Твою́... Го́споди поми́луй, 40. Сти́хъ отъ свяще́нника. И моли́тва: Го́споди, Го́споди, избавле́й на́съ... Та́же: Пріиди́те поклони́мся.., три́жды. И глаго́лемъ 50-й: [Поми́луй мя́, Бо́же...] и 101-й псало́мъ: Го́споди, услы́ши моли́тву мо́ю... И: Го́споди, Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ на́шихъ... Трисвято́е.., и мета́нія три́. Свяще́нникъ: Яко Твое́ е́сть Ца́рство... И по ами́нѣ, глаго́лемъ сія́ тропари́ ско́ро, на гла́съ 6: Поми́луй на́съ, Го́споди... Сла́ва, Го́споди, поми́луй на́съ... И ны́нѣ, Милосе́рдія две́ри отве́рзи на́мъ... Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́нѣ. Честнѣ́йшую херуви́мъ... Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче. Свяще́нникъ: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ... И моли́тва: Влады́ко, Бо́же, Отче Вседержи́телю... Пріиди́те поклони́мся..,три́жды. И мета́нія три́. Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́.., и: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́... и: Сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу... Го́споди, прибѣ́жище бы́лъ еси́ на́мъ... Сподо́би, Го́споди, въ но́щь сію́... Та́же: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́съ... Отче на́шъ... Свяще́нникъ: Яко Твое́ е́сть Ца́рство... Та́же пое́мъ велегла́сно и ко́сно, на гла́съ 6: Го́споди си́лъ, съ на́ми бу́ди... И отвѣща́етъ то́жде другíй ли́къ. И глаго́летъ наче́ншій ли́къ сти́хъ: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́, хвали́те Его́ во утверже́ніи си́лы Его́. И па́ки тропа́рь. Та́же то́йжде тропа́рь другíй ли́къ на ко́емждо стихѣ́. По исполне́ніи же пяти́ стихо́въ, глаго́лютъ о́ба ли́ка вку́пѣ пе́рвый сти́хъ и тропа́рь. Та́же начина́етъ наче́ншій ли́къ: Сла́ва, Го́споди, а́ще не бы́хомъ... И ны́нѣ, Мно́гая мно́жества мои́хъ, Богоро́дице, прегрѣше́ній... Всесвята́я Богоро́дице... Все́ упова́ніе мое́... Господи помилуй, 40. И молитва: Иже на всякое время... Го́споди поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ. Честнѣ́йшую херуви́мъ... Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче. Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́... И твори́мъ 16 покло́новъ, я́ко обы́чно, съ моли́твою свята́го Ефре́ма; и твори́мъ ко́сныя за е́же уравня́тися всѣ́мъ. Та́же начина́етъ предстоя́тель: Трисвято́е, и мета́нія 3. [И] по Отче на́шъ... Го́споди поми́луй, 12. И глаго́лемъ моли́тву: Нескве́рная, Небла́зная... и: И да́ждь на́мъ, Влады́ко...

 

Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. Л. 74 об. – 80.
«Благотворительность содержит жизнь».
Святитель Григорий Нисский (Слово 1)

Рубрики:

Популярное:

Подписаться на рассылку: