Служеніе Ермогена, Патріарха Московскаго, бѣдствующему отечеству.

В. О. Моргун. Поляки ведут св. Гермогена в темницу (2008)

Служеніе Ермогена, Патріарха Московскаго, бѣдствующему отечеству. // Православный Собесѣдникъ. 1866. Ч. 2. С. 81-123.

Статья полностью выложена здесь >>> (PDF)

Святитель Ермогенъ, патріархъ Московскій и всея Руси (†1612; память: 17 февраля/ 2 марта), жилъ въ смутныя времена благословеннаго отечества нашего и оставилъ по себѣ незабвенную память о своихъ подвигахъ во благо его, какъ доблестный исповѣдникъ русской Церкви. Онъ былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ пастырей и людей своего времени.

Моли́тва святи́телю и чудотво́рцу Ермоге́ну.

О, вели́кій уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче на́шъ Ермоге́не! Къ тебѣ́, моли́твеннику те́плому и предста́телю предъ Бо́гомъ непосты́дному, усе́рдно притека́емъ, въ ну́ждахъ и ско́рбехъ на́шихъ утѣше́нія и по́мощи прося́ще. Въ дре́внюю годи́ну искуше́ній, внегда́ обыше́дше обыдо́ша страну́ на́шу нечести́віи врази́, Госпо́дь яви́ тя́ Це́ркви Свое́й столпа́ непоколеби́ма и лю́демъ россíйскимъ па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вша и лю́тыя во́лки дале́че отгна́вша. Ны́нѣ у́бо при́зри и на ны́, недосто́йныя ча́да твоя́, умиле́нною душе́ю и сокруше́ннымъ се́рдцемъ тебе́ призыва́ющія. Крѣ́пость бо на́ша въ на́съ оскудѣ́ и вра́жія ловле́нія и сѣ́ти обыдо́ша на́съ. Помози́ на́мъ, засту́пниче на́шъ! Утверди́ на́съ въ вѣ́рѣ святѣ́й, научи́ на́съ всегда́ твори́ти за́повѣди Бо́жія и вся́ преда́нія церко́вная, отъ оте́цъ на́мъ заповѣ́данная. Укрѣпи́ Благовѣ́рнаго Царя́ на́шего, Бо́гомъ на́мъ да́ннаго, и научи́ на́съ люби́ти Его́ нелицемѣ́рно. Па́стыремъ на́шимъ бу́ди архипа́стырь, во́иномъ во́ждь духо́вный, боля́щимъ вра́чь, печа́льнымъ утѣ́шитель, гони́мымъ засту́пникъ, ю́нымъ наста́вникъ, всѣ́мъ же благосе́рдый оте́цъ и за вся́ те́плый моли́твенникъ; я́ко да моли́твами твои́ми огражда́еми, непреста́нно воспое́мъ и просла́вимъ всесвято́е и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь на преставле́ніе [17-го Февруа́рія], гла́съ 4:

Россíйскія земли́ первопресто́льниче и неусы́пный о не́й къ Бо́гу моли́твенниче! за вѣ́ру Христо́ву и па́ству твою́ ду́шу свою́ положи́въ, держа́ву царе́й на́шихъ утверди́лъ еси́ и страну́ на́шу отъ нече́стія изба́вилъ еси́, тѣ́мже вопіе́мъ ти́: спаса́й на́съ моли́твами твои́ми, священному́чениче Ермоге́не, о́тче на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 6:

Темни́цею и гла́домъ изнуря́емь, да́же до сме́рти вѣ́ренъ пребы́лъ еси́, блаже́нне Ермоге́не, малоду́шіе отъ серде́цъ люде́й твои́хъ изгоня́я и на о́бщій по́двигъ вся́ призыва́я. Тѣ́мже и нечести́выхъ мяте́жъ низложи́лъ еси́ и ски́птры ца́рства утверди́лъ еси́, да вси́ зове́мъ ти́: ра́дуйся, засту́пниче Россíйскія земли́.
«Благотворительность содержит жизнь».
Святитель Григорий Нисский (Слово 1)

Рубрики:

Популярное:

Подписаться на рассылку: