• Служба иже во святыхъ отцу нашему святителю Филарету Исповѣднику, Первоіерарху РПЦЗ.

  Служба иже во святыхъ отцу нашему святителю Филарету Исповѣднику, Первоіерарху РПЦЗ.

  Память святителю мѣсяца Ноембрія въ осьмый день [21 нояб. н. ст.]
  Службу поемъ ему Ноембрія въ седмый день [20 нояб. н. ст.]

   

  НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ:

  Блаже́нъ му́жъ:

  На Го́споди, воззва́хъ, стіхиры на 8-мь, гласъ 4-й:

  Пріиди́те, вси вѣ́рніи, * воспои́мъ пѣ́сньми святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника, * вели́каго и чу́днаго, * въ разсѣ́яніи ру́сскомъ просія́вшаго, * ме́рзкому и́долу поклоне́ніе не возда́вшаго, * вла́сть безбо́жную отве́ргшаго, * столпа́ Правосла́вія непоколеби́маго, * всее́реси екумени́зма обличи́теля, * раздѣле́ній церко́вныхъ порица́теля, * и всѣхъ взыску́ющихъ И́стины наста́вника. Дважды.

  20 November 2019 читать далее